" />

Familie, arv og skifteoppgjør

Arv- og skifterett er et område som kan involvere sterke følelser, uten at det gjør de rettslige problemstillingene mindre viktige.

Jeg bistår både i familie- og arvesaker. Bistanden kan være både forebyggende og etter at en eventuell konflikt har oppstått.

I saker mellom familiemedlemmer tilstreber jeg løsninger som partene kan leve med på sikt, og som kan bidra til å redusere grunnlaget for videre konflikt.
Dessverre kommer ikke partene alltid til enighet i arvesaker eller ved deling av bo. I tilfeller hvor partene ikke oppnår enighet kan jeg bistå mine klienter i en rettslig prosess.

I 2014 har det dukket opp et stort  behov for fremtidsfullmakter. Det vil si å sikre hva som skal skje med midler du har til rådighet, men som du i fremtiden ikke har behov for da du f.eks. har fast bolig på sykehjem e.l. Jfr. Vergemålsloven § 78. 

 Jeg kan bistå med:

  • Rådgivning omkring ektefellers og samboeres formuesforhold, herunder opprettelse av ektepakt eller inngåelse av samboeravtale
  • Skifteoppgjør mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse
  • Skifte av dødsbo
  • Opprettelse av testament
  • Opprettelse av fremtidsfullmakter