Nakke- og hodeskader

Mange med lette og moderate hodeskader har vanskeligheter med å bli trodd på at de er skadet.

Et felles problem er at de "stort sett" kan klare seg i dagliglivet og delvis i arbeidslivet.

Alt tar imidlertid så mye lenger tid og de bruker uforholdsmessige mye tid på å gjennomføre de samme arbeidsfunksjonene som de gjorde før ulykken. Resultatet på slutten av dagen er at de er helt utslitte og uten overskudd.

Medisinsk forskning

Nyere medisinsk forskning støtter opp under opplevelsen av nedsatt funksjon i arbeid og dagliglivet. Forskningen gir håp om at denne gruppen av skadde personer kan sannsynliggjøre at de har en skade som kan knyttes til en ulykke og ikke sykdom. 

Dette er noe som jeg har fulgt godt med på.