Personlig bakgrunn som garanterer best faglig rådgivning

I tillegg til avokatbevilling er jeg godkjent advokatmekler.

Jeg har følgende arbeidsbakgrunn:

August 2010  oppstart av egen advokatvirksomhet på Kolbotn, rett utenfor Oslogrensen.

11 år som advokat ved konsernjuridisk avdeling i Gjensidige Forsikring BA med hovedansvar for personskader.

4 år som fagkoordinator i Oppgjør Person i Gjensidige Forsikring

4 år som avdelingsleder for Personskadeseksjonen i Gjensidige Skade

5 år som konsulent og kontorsjef for juridisk avdeling i Forbrukerrådet sentralt.

2 år i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

I tillegg har jeg annen relevant bakgrunn/praksis fra trygdekontor, helsevesenet og departement.

Helt frem til høsten 2010 har jeg hatt ansvar for opplæring innenfor personskadeoppgjør i 
Norges største forsikringsselskap.

Faglig oppdatering er en selvfølge og jeg følger alle kurs av betydning for mine klienter, spesielt når det gjelder personskader, medisin og økonomi.

Verv - bistand:

Jeg bistår foreningen for nakkeskadde.

Fra 2012  samarbeider jeg med Norsk Motorcykkel Union (NMCU). Samarbeidet har avdekket utfordringer for MC-førere ved fordeling av ansvar for trafikkuhelle.

Forøvrig viser jeg til informasjon om roller som ligger på nettet.

Noe mer?

Jeg har vært med på å starte opp mange forbrukerklagenemnder, herunder Bankklagenemnda.

Jeg har deltatt i Nordisk og Europeisk samarbeid, hatt ansvar for mange prosjekter under Nordisk Ministerråd. Deltatt i norsk, nordisk og euorpeisk standardiseringsarbeid.  

Jeg har hatt mange styreverv i arbeidssammenheng, herunder Norges Bank, i tillegg til verv som privatperson.