Prosessrisiko - hva er det?

- en folkelig beskrivelse

Prosessrisiko er en vurdering av  hvor stor sjanse det er for at saken du ønsker dom for i retten, vil slå til.

Spør du en advokat om dette, er det to forhold som er avgjørende:

1.  Avklaring av det juridiske regelverket som har betydning for rettens vurdering av

     din sak

  • f.eks. hvilke krav og vilkår som gjelder etter lover og rettspraksis.
  • hvem som har ansvaret for å bevise det du ønsker dom på

Dette er det advokatens ansvar å gi en oversikt over. 

2.  Avklaring av faktum -dvs. hva påstår du at retten skal bygge på ved sin vurdering

  • hva har du av dokumenter som viser at din fremstilling er mer "riktig" enn den personen du er uenig med (motparten)
  • hvilke vitner kan stille opp og støtte din fremstilling av sakens faktum
  • hvor sannsynlig er din beskrivelse i forhold til den som vil komme fra den du er uenig med.

Advokaten skal hjepe til med å få frem hva som har skjedd, "faktum", på en best mulig måte.

Ingen advokat kan endre på faktum ved hjelp av lovregler og rettspraksis. 

Satt på spissen; kommer det frem utsagn eller vitner som gjør at retten tror mer på motpartens beskrivelse av faktum enn din, er det ikke noe advokaten kan "trylle" bort.

Det er ditt ansvar overfor din advokat å bistå med å få avklart faktum før dere går i retten.

De fleste rettssaker "vinnes eller tapes" på hvor godt faktum er dokumentert og forklart i retten.