Linker og informasjon knyttet til artikler, avgjørelser og kursmateriale

2017
Dette året har jeg hatt en lang foredragsserie om dagens arvelov versus forslag til ny arvelov og hvorfor det er fornuftig med fremtidsfullmakter.
 
Før 2017
Til alle som følger hjemmesiden min, jeg har prioritert oppfølging av den enkelte klient fremfor ytterligere publikasjoner på hjemmesiden.
Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon. Dersom du søker på mitt navn i offentlige nett, vil du få opp det som er anonymisert mht. klient.
 
Arverett: Jeg minner om fordelen med å skrive fremstidsfullmakt for å sikre at arvemidler ikke blir stående hos overformynderiet hvis du en dag ikke er i stand til å bestemme over midlene dine. Det kan være på grunn av psykisk eller fysisk skade/sykdom. 
 
Trygderetten: Medhold i krav om uførepensjon etter reglene om ung-ufør. Link kommer når det er anonymisert.
 
Trygderetten: Medhold i Trygderetten om at Nav hadde misligholdt sin opplysningsplikt overfor min klient. Dette vil føre til etterbetaling av ytelse. Hva som hadde skjedd hvis jeg ikke "gamblet" på medhold er et åpent spørsmål.
 
Arbeidsgiveransvaret - generelt og for kommunen spesielt knyttet til å være skoleeier. Utgangspunkt i mobbesak fra Høyesterett. Ferdig kursmateriale.
 
2013

Østlandets blad - e-avis - Trygderetten og arbeidsavklaringspenger

Trafikkskaddes magasin nr. 2-2012 - Vanskeligheter med å levere meldekort til NAV?

Østlandets blad - papir - Forsikringselskaper og utredninger

Artikkelbakgrunn til Østlandets blad 28. januar 2012 -  Skattefradrag for store utgifter på grunn av trafikkskader eller sykdom - Skatteloven

Medhold for min klient i Finansklagenemnda. SpareBank 1 kunne  ikke påberope seg foreldelse i en kollektiv uføredekning. Forsikringstakeren kjente ikke til forsikringsdekningen før 19 år etter uførheten var et faktum.

Egenproduksjon om omsorgslønn som "kokte bort" i ØB er tatt inn under siden NAV og kommunale tjenester. 

Se også under kurs/foredrag.