NAV og kommunale tjenester

 

Ytelsene fra NAV favner bokstavelig talt fra vugge til graven.

Informasjonen om ytelsene finnes godt omtalt på nav.no, men du skal vite hva du leter etter for å få nytte av den samlede kunnskapen som finnes på nettstedet.

Det viktigste du bør vite om NAV og kommunen er at de som forvaltningsorganer har 

  • informasjonsplikt
  • veiledningsplikt og
  • utredningsplikt i forhold til et krav fra deg.

Ytelser som jeg får mange spørsmål om er arbeidsavklaringspenger, søknad om uførepensjon og omsorgslønn.

Advokatbistand

Du har ikke rett til å få dekket utgifter til advokatbistand når du klager på f.eks. et NAV-vedtak, men hvis du får medhold i kravet mot NAV eller annet forvaltningsorgan, har du krav på å få dekket slike utgifter.

For de som har en brutto inntekt som enslig under kr. 246.000 pr. år og formue under kr. 100.000 kan det søkes fri rettshjelp med en egenandel på kr. 925,-. Bor du sammen med flere må den totale bruttoinntekten være under kr. 369.000,-.

Det vil si at personer som ønsker å klage på et vedtak i kommunen eller NAV og ikke omfattes av rettshjelpsloven, må stå ansvarlig for advokatugiftene inntil vedtaket er gjort om til din fordel. Det er brutalt, men sant.

Som advokat i slike saker, vil jeg gi deg en vurdering av mulighetene for å nå frem med klagen din før du legger ned ressurser i en klage.