Faglig påfyll for "hvermansen" og andre interesserte - Forhandlingsteknikk

 

Jeg tilbyr kurs og seminarer innenfor mine fagområder.

- Spesialtilbud til ulike foreninger som bør kjenne sine rettigheter ved personskade og sykdom.

Jeg bistår ved utvikling av forhandlingsteknikk og kommunikasjon i små grupper.

  • Alltid fokus mot målgruppens bakgrunn og faglige opplæringsbehov

  • Utgangspunkt i kompetanse som advokatmekler, føring av mange saker i retten og rettsmekling.

Jeg har mer enn 20 års erfaring i tilrettelagt undervisning og kurs på mine hovedfokusområder og omfattende forhandlingsbakgrunn på mine fokusområder.

Ring meg på telefon 46 94 39 45 eller skriv en mail.

I år har jeg holdt flere foredrag om "Arveloven - i dag og i morgen". Spesialtilbud for de som er medlemmer i Pensjonistforbundet, men tilbys også andre interessegrupper.

Noen forslag med kort introduksjon:

Den første tiden etter en personskade  

Arveloven - idag og i morgen

Råd til advokatbistand - forsikring og fri rettshjelp

2017 var et aktivt år med foredrag om arveloven av i dag, forslag som ligger i NOU 2014:1 om endringer i arveloven og fremtidsfullmakter. I 2018 fortsetter foredragene i foredlet utgave med bakgrunn i gode innspill fra kursdeltakere.