Advokatkontorets tilbud om bistand

Jeg driver mitt advokatkontor i kontorfellesskap med 4 andre advokater. Det sikrer mine klienter tilgang til spesialkompetanse på flere områder enn det som er mitt hovedfokus.

Jeg har klienter fra hele landet, fra Vadsø i nord til Kristiansand i sør.

Hovedområder

Jeg har spesialistkompetanse i erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

 Min faglige bakgrunn er unik og gir mine klienter spesialistbistand på disse områdene.

Jeg har også spesialkompetanse knyttet til fremtidsfullmakter.

 Med min bakgrunn og mer enn 8 års erfaring har jeg i dag også høy komkpetanse på fagområder som skilsmisseoppgjør, samværsavtaler mellom foreldre,                                   barnevernsaker og arveoppgjør

 

Erstatnings- og forsikringsrett er et vidt område og omfatter blant annet trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader, ulykkesskader, voldsoffererstatning samt erstatningsrettslige rettigheter under hovedtariffavtalen for statlige og kommunale ansatte.

Alle disse fagområdene har nær sammenheng med trygderettigheter og helse-/sosialrett. Herunder barnevern.

Jeg har derfor fokus på koordinering og samordning mellom regelverkene slik at den enkelte klient skal få de rettigheter man har krav på både når det gjelder offentlig og privatrettslige rettigheter.

En naturlig fortsettelse på mitt hovedfokus er oppdrag som bistandsadvokat for voldsoffer i straffesaker. Advokater har her en langt viktigere rollen enn tidligere, og voldsoffer har nå fått styrket sine rettigheter ved lovendring 01.07.08. Dette gjelder også når straffesaken behandles av domstolen. Advokaten skal også bistå med søknad om voldsoffererstatning. og kontoret for voldsoffererstatning.

Jeg har god kompetanse på fagområdene  samboeravtaler, ekteskap-/arverett, barnevern, arbeidsrett, strafferett og fast eiendoms rettsforhold. Dette har jeg arbeidet mye med i min privatpraksis.

Målsetting

Min  målsetting er å være det beste advokatvalget for mine klienter.

Fagområdene mine er komplekse og jeg legger vekt på å være oppdatert for å kunne yte best mulig faglig bistand til mine klienter.

Mitt mål er å etablere et fortrolig forhold og ha en god kommunikasjon mellom klient og advokat. Etter min oppfatning resulterer dette i bedre og mer kostnadseffektiv rådgivning.

  Min faglige vurdering er at bistand på høyt spesialiserte fagområder som f.eks. trafikkskader, yrkesskader og andre ulike personskader krever en høyt spesialisert advokat. Jeg ønsker å være denne advokaten for mine klienter. 

 Velg  meg ....

De fleste forsikringsselskaper har sentralisert personskader til regionskontor bl.a i Oslo området. For skadelidte / klienten er det derfor viktigst å velge en advokat som har sterk fagkompetanse innen erstatningsrett, fremfor hvor i landet advokaten har lokalisert seg.

Med min unike bakgrunn har jeg omfattende kunnskap om hvordan forsikringsselskapene tenker og vurderer din sak. Se "Min bakgrunn"

Innenfor fagområdet personskader forutsettes det også gode kunnskaper om arv,lovgivning mellom ektefeller, skatt, økonomi og medisin.

Husk: Det er mye spart ved å kontakte advokat så snart som mulig etter at du har blitt påført en personskade eller kjemper for å få rett til ytelser fra NAV eller kommunen.