Forsikring ved sykdom og arbeidsuførhet

Eksempler på slike private personforsikringer er uføreforsikring, barneforsikringer, gjeldsforsikring, kredittkortforsikring og pensjonsforsikring.

Disse forsikringene gir som hovedregel rett til utbetaling av en avtalt forsikringssum når du etter første sykmelding har vært borte fra arbeid i en sammenhengende periode på 2 år.

Forsikringsavtalene kan variere mye og du anbefales å kontakte erfaren advokat hvis du har spørsmål knyttet til

  • om du har rett etter forsikringsavtalen
  • når du har rett til utbetaling
  • om du har rett til renter

Ta med deg både forsikringsavtalen og legeerklæringer når du kontakter advokat for å få en vurdering av din sak.