Ulykkesskader dekket av forsikring - medisinsk invaliditet

Mange har tegnet ulike private forsikringer. Eksempler på slike private personforsikringer er ulykkesforsikring, reiseforsikring, gjeldsforsikring og kredittkortforsikring.


I tillegg er mange dekket under forsikringer som arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. Arbeidsgiverbetalt dekning kan også omfatte andre medlemmer i familien/bofellesskapet. Slike forsikringer er for eksempel utvidet yrkesskadeforsikring, personalgarantier og reiseforsikringer.


Det er viktig å være klar over at ulykkesforsikringer kommer til utbetaling i tillegg til utbetalingen fra et ansvarlige forsikringsselskapet.