Årsakskravet - sykdom eller skade

Når det er aktuelt å søke arbeidsavklaringspenger fra NAV, har du vært sykmeldt i 248 arbeidsdager.
 
I denne perioden har du normalt hatt en jevn oppfølging fra fastlegen din. Fastlegen har med jevne mellomrom informert NAV om den medisinske årsaken til at du ikke kan være ute i det vanlige arbeidslivet.
 
Etter at fastlegen har levert erklæringen som gir deg vedtak om arbeidsavklaringspenger, er det slutt på den jevne oppfølgingen mellom nav og legen.
 
Kontakt og oppfølging med fastlegen etter vedtak om arbeidsavklaringspenger er avhengig av at du trenger hjelp for å få aktiv behandling med tanke på å bli bedre. Er det ikke mer legen eller andre kan gi av behandling for å bedre arbeidsevnen din, opphører den jevnlige kontakten med deg. 
 
Dersom du etter kortere eller lengre periode trenger ny dokumentasjon for hvordan den medisinske situasjonen din er, må du selv ta kontakt med fastlegen.
Foreksempel legges ansvaret for om det bør vurderes å søke  full eller gradert uførepensjon (mellom 50 - 100 %) på deg.
 
Ansvaret for å forstå at det er sykdommen eller skaden som er årsaken til at du ikke kommer tilbake i arbeid og at du selv må komme med krav, ligger hos deg.