Vilkårene for rett til løpende arbeidsavklaringspenger

 

Aktiv behandling
Så lenge du er under aktiv behandling, har NAV normalt den informasjonen som er nødvendig for å fatte løpende vedtak om fortsatt arbeidsavklaringspenger. Sørg imidlertid for at NAV har denne kunnskapen og at den er nedtegnet i din aktivitetsplan.
 
Tiltak for å beholde eller skaffe deg arbeid
Først og fremst bør du holde godt fast i den arbeidsgiveren du hadde da du ble syk eller skadet.
Det er mye lettere å få til tiltak/tilpasninger og løsninger hos en arbeidsgiver som kjenner deg enn å starte på nytt med utgangspunktet i et fremmed miljø.
 
Har du ingen arbeidsgiver eller tanke om hva som skal til for at du kan komme helt eller delvis ut i arbeidslivet, kan du ikke forvente at NAV finner kurs eller arbeidspraksis for deg som du ønsker.
 
Selv med NAV "i ryggen" anbefaler jeg på det sterkeste at du selv er aktiv og prøver å finne løsninger.
Snakk med venner, kjente og still spørsmål til veilederen din i NAV.  
 
Det er svært viktig at alle tiltak du er med på eller som du setter i gang, blir en del av aktivitetsplanen i NAV. Tiltak som ikke er "godkjent" i NAV gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å søke uførepensjon på et senere tidspunkt.
 
Uten at du finner frem til hva som er riktige tiltak for deg, kan du få en ørkenvandring gjennom uhensiktsmessige og lite målrettede tiltak
 
Hjelp for å finn arbeid/jobb
Hvis det er sykdom eller skade som hindrer deg i å få et varig arbeid, kan du få aap mens du hjelpes til å finne det som passer for deg. 
 
Min erfaring er at det tar tid å finne ønsket arbeid Det er ikke store ressurser i NAV for å hjelpe dem med å finne arbeid og i tillegg arbeidsgivere som er villige til å tilpasse arbeidsplassen for deg.
 
Her som ellers gjelder det at du selv er en aktiv bruker i ditt eget nettverk - familie, venner og venners venner.
Uten dette kan tiden med aap bli lang.