Overgangen fra arbeidsavklaringspenger til søknad om uførepensjon

Heldigvis er det mange som kommer tilbake til en 100 % vanlig arbeidsdag etter en tid med løpende arbeidsavklaringspenger.
 
For deg som ikke kan gå tilbake til i full jobb hos den gamle arbeidsgiveren eller en ny arbeidsgiver, kan overgangen fra "ferdig" med aap til hel eller gradert uførepensjon være vanskelig.
 
Det viktigste å være klar over i denne sammenhengen er om du skal
  • avklares med tanke på størrelsen på din arbeidsevne, eller
  • om det skal vurderes hvilke tiltak som må til for at du skal ut i arbeidslivet
  • Eventuelt en kombinasjon av avklaring og tiltak.
Begrepene som du skal være oppmerksom på er  "avklaring" og "tiltak".
 
Hvis du mener at
  • all behandling som kan gjøre deg bedre er prøvd og
  • alle tiltak som er nødvendige er utprøvd og dokumentert og 
  • du ønsker å søke uførepensjon,
skal du kreve at NAV setter i gang prosessen for å avklare din arbeidsevne.
 
Vær oppmerksom på at det er du som har ansvaret for å ta beslutningen om når det er riktig å søke uførepensjon.
Får du tilbud om å utprøve nye tiltak på dette tidspunktet, havner du ofte i en ny ringdans av tiltak som du allerede har vært igjennom.
 
Du må være klar over at tiltak du har prøvd ut, men som NAV ikke har stått ansvarlig for, kan bli underkjent av NAV. 
Her må du stille krav til veilederen i NAV om å samle sammen informasjonen om alle tiltak du har prøvd i arbeidsavklaringsperioden. 
 
Hvis du har vært svært aktiv, for å bli bra nok for arbeidslivet og gjort mange tiltak uten å involvere NAV, vil du få problemer med å dokumentere at kravet om tiltak er oppfylt hvis du vil søke uførepensjon.
 
Her ligger problemet for deg som tidligere har mottatt midlertidig uførepensjon og ikke ble fanget opp av de nye reglene om aktivitetsplaner mm. Etter mange års "ørkenvandring" med prøving og feiling, uten oppfølging fra NAV, møter du kravet om tiltak i regi av NAV og deretter avklaring av arbeidsevne.
Kommer du i denne situasjonen trenger du en god lege og veileder for å unngå en ny "ørkenvandring".